دیوارکوب چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی ❤️

دیوارکوب 3 تکه چشم بد دور و چشم نظر

کار شده با اکرولیک

پتینه

ضد آب

در سایز های 20 و 15 و 10 سانتی متری

210,000 تومان