برنج هاشمی محصول سال 1400

محصول برنج هاشمی امسال مون شکر خدا پربار هستش و انشالله پر برکت باشد . کمتر از 20 روز دیگر این محصول برداشت می شود و بر روی سایت بادومیا قرار می گیرد .

برنج هاشمی جدید

تصویر برنج با کیفیت بالا
تصویر برنج هاشمی با کیفیت و وضوح بالا